سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز شیروانی سامانی – مرکز تحقیقات نیرو متن

چکیده:

بهره برداری مناسب از تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق یکی از مهم ترین امور صنعت برق است . از آنجایی که تولید و مصرف برق کاملاًً به یکدیگر وابسته هستند و حتی الامکان سعی بر تأمین نیاز مشترکین مصرف کننده برق می باشد می توان گفت که تولید برق تابع مصرف آن می باشد . در این نوشته سعی شده تا اثرات الگوی مصرف مشترکین برق ایران بر نحوه استفاده از نیروگاه ها و کاهش مصرف سوخت آنها مورد بررسی قرار گیرد . با بررسی موضوع مشخص می شود که به ازاء هر یک درصد افزایش ضریب بار مصرفی می توان حدود ۰/۴ درصد در مصرف سوخت کل شبکه نیروگاهی کشور صرفه جویی نمود بدون آنکه کل برق مصرفی مشترکین کاهش یابد . اهمیت سرمایه گذاری در زمینه بهبود الگوی مصرف مشترکین و اعمال مدیریت مصرف زمانی روشن تر می شود که این موضوع می تواند از احداث نیروگاه های اضافه نیز جلوگیری نماید.