سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حمیدرضا افسری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استاد گروه مهندسی عمران _ مهندسی محیطزیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده:
تالابها از مظاهر حیات طبیعی کره زمین با ارزش های منحصر به فردی چندین برابر جنگل ها، کوه ها و مراتع هستند. ایناکوسیستمها علاوه بر اینکه محل زندگی گونه های فراوانی از جانوران و گیاهان هستند، تاثیر به سزایی بر محیط پیرامون خودو به ویژه انسانها دارند. تالاب میانگران در فاصله ی تقریبی یک تا دو کیلومتری از حاشیه شهر ایذه در استان خوزستان، یکی ازچهار تالاب بزرگ استان و از بدیع ترین تالاب های ایران به لحاظ ارزشهای خاص زیست محیطی است. این تالاب حیات وحشگونه های نادری از جانوران و پرندگان است که بر زیبایی های آن افزوده است. امروزه تالاب میانگران به دلایلی چون ورودفاضلاب شهری و زهآب کشاورزی، تغییر کاربری زمین و کاهش آب ناشی از کمبود بارش و درنتیجه خشکسالی، با بحران روبرواست. روشهای گوناگونی برای تامین کمبود نیاز آبی و زیست محیطی اکوسیستم ها مانند استفاده از آب فاضلاب و زه آب هایکشاورزی تصفیه شده و انتقال آب از مکان های پرآب به کمآب وجود دارد. در این پژوهش تلاش می رود به بررسی اثرات مثبتگزینه انتقال درونحوض های آب از سد کارون ۳ به تالاب میانگران پرداخته شود. از فواید اصلی این کار تامین نیاز آبی و زیست-محیطی تالاب است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اکوسیستم تالاب دارد. علاوه بر این روشهای برآورد نیاز آبیتالاب همچون روش هیدرولوژیکی، روش زیستگاهی و روشهای کلینگر(تلفیقی)، بررسی شده است. برای تالاب میانگران بهدلیل عدم وجود داده های هیدرولوژیکی و هزینه بر بودن و زمانبر بودن روش کلی نگر، روش زیستگاهی پیشنهاد می شود.