سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا سلطانی – استاد دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
محمد حججی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اثرات اندر کنش جت در جریان جانبی در نواحی مجاور با محل تخلیه جت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. جت مذکور بصورت عمودی در جریان جانبی تراکم پذیر مادون صوت و در عدد ماخ ۵/۲ تخلیه شده است. فشار استاتیک روی سطوح اطراف محل تخلیه جت اندازه گیری شده و نتایج نشان می دهد که یک ناحیه پر فشار در جلو و یک ناحیه کم فشار در پشت جت ایجاد می‌شود. همچنین نتایج حاصل از تغییر نسبت فشار دینامیکی جت به جریان جانبی نشان می‌دهد که با افزایش این نسبت ضریب فشار در بالادست جت افزایش و در پایین دست آن کاهش می‌یابد. البته، شدت این تغییرات در پایین دست بیشتر می‌باشد. تاثیر دیگر افزایش نسبت فشار دینامیکی جت به جریان جانبی بر روی وسعت نواحی کم‌فشار و پرفشار می‌باشد، بطوری که با افزایش این نسبت نواحی مذکور بتدریج بزرگتر می‌شوند.