سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جواهریان – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فرهاد جواهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احمد سدیدخوی – مربی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

انرژی آزاد شده در انفجار یک معدن روباز علاوه بر خرد کردن و گرم نمودن سنگهای اطراف محلافنجار باعث انتشار لرزه ای در محیط اطراف معدن می شود. برنابراین می توان برای بررسی تاثیر این امواج بر روی سازه ها و انسانها از دستگاه های لرزه نگاری در منطقه معدنی استفاده کرد. در معدن سنگ آهن گل گهر وجود درز و شکافهایی درساختمان ۳۰ ساعث شد تا بررسی شود که آیا انفجارهای معدن عامل به وجود آمدن این درزها و شکافها بوده اند یا خیر.بدین منظور به کمک چند دستگاه لرزه نگار رقمی با رزه سنجهای ۳ مولفه کوتاه، دور، از ۱۳۷۶/۷/۱۵ به مدت ۲ روز ثبت ارتعاشات لرزه ای حاصل از دو انفجار عادی معدن صورت پذیرفت. توزیع لرزه نگارها در اطراف انفجار اول طوری صورت پذیرفت که در یک محدوده ۹۰ درجه به راس موقعیت انفجار، که ساختمان ۳۰ را در بر میگرفت، ۳ مولفه الگوی تابش انرژی لرزه ای انفجار به دست آمد. درامتداد پروفیلی که موقعیت انفجار دوم را به ساختمان ۳۰ وصل می کرد ارتعاشات حاصل از انفجار دوم ثبت شدند . با پردازش لرزه نگاشتهای ثبت شده، پربندهای بیشینه هم سرعت جابه جایی ذرات برای سه مولفه قائم، شعاعی و مماسی برای افنجار اول تهیه شد. تغییرات ۳ مولفه بیشینه سرعت جابه جایی ذرات برای انفجار دوم بر حسب فاصله از محل انفجار در امتداد پروفیلی که محل انفجار دوم را به ساختمان ۳۰ وصل می کرد تعیین شدند. این تحقیق نشان داد که ساختمان ۳۰ از دیدگاه لرزه ای در منطقه امن انفجارهای عادی معدن سنگ آهن گل گهر قرار دارد.