سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عطایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان خطرات ناشی از لرزش زمین معیارهای مختلفی همچون حداکثر سرعت ذره ای ، فاصله مقیاس شده، شتاب ذره ای و نسبت انرژی ارائه شده است. میزان این معیارها گویای میزان خسارت احتمالی و متناسب با می‌باشد. تاکنون محققین روابط مختلفی برای محاسبه این معیارها ارائه کرده‌اند ولی هیچ کدام از آن‌ها به‌تنهایی در تمام مناطق کاربرد ندارد و هر کدام بسته به شرایط منطقه‌ای از قبیل زمین‌شناسی، تکتونیکی، مکانیک سنگی و ….در همان منطقه خاص کاربرد دارد. سد و نیروگاه مسجدسلیمان بر روی سنگ‌های سازنده بختیاری قرار گرفته است. جهت پیش‌بینی پسین انفجار در سازه‌های این طرح، از معیار حداکثر سرعت ذره استفاده شده است کندی منظور در چندین انفجار در این منطقه، حداکثر سرعت ذره ای میزان هزینه مصرفی به ازای هر تفسیر و فاصله از محل انفجار اندازه‌گیری شده است. در مرحله بعد با برازش بهترین منحنی‌ها، روابطی به منظور پیش‌بینی حداکثر سرعت ذره ای ارائه شده است که با استفاده از این روابط می‌توان انفجارها را به گونه‌ای طراحی کرد که لغزش‌های حاصل از انفجار، باعث خسارت و سازه‌ها و تأسیسات مجاور نشود.