سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هیرش سلطان پناه – دکتری مهندسی صنایع، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ریاست د
وریا خاکسار – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدیر کارخانه پوریا سنندج

چکیده:

نقش موثر مراکز رشد و پارک های علمی و فن آوری در کارآفرینی و ایجاد شرکت های کوچک و متوسط، باعث شده است که این مراکز به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد و بیش از ۳۰۰۰ مرکز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه دهه اخیر ایجاد گردد. در این مقاله به دنبال یافتن مهمترین اثرات ایجاد و گسترش اینگونه مراکز در کمک به حل مشکلات عمده صنعت استان کردستان هستیم که جهت عینیت بخشیدن به آن، بخش صنعت استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای اینکار ابتدا مهمترین اثرات ایجاد اینگونه مراکز مورد بررسی قرار گرفته و سپس مشکلات عمده صنعت در استان کردستان شناسایی شد و در نهایت با مقایسه این دو گروه به این نتیجه رسیدیم که ایجاد و گسترش اینگونه مراکز در سطح استان کردستان، می تواند سهم عمده ای در کاهش این مشکلات و در نتیجه بهبود وضعیت صنعتی استان داشته باشد.