سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهین نوربخش – بخش خاکشناسی – دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جذب فلزات سنگین از اراضی آلوده به وسیله گیاهان و بخصوص محصولات کشاورزی یکی از مهمترین راههای ورود این عناصر به زنجیره غذایی است. در رابطه با کادمیوم این واقعیت مطرح است که این عنصر به سهولت به وسیله گیاهان جذب شده و در غلظت هایی که برای گیاهان سمی نیست در محصولات کشاورزی تجمع می یابد . در این آزمایش از دو نوع بافت خاک و گیاهان گندم، کاهو و تربچه استفاده شد . خاک اول یک نمونه خاک شنی لوم و خاک دوم یک نمونه خاک رسی لوم انتخاب شد. افزایش غلظت کادمیم به نمونه خاک ها اثر قابل ملاحظه ای روی محصول تربچه و گندم نداشته است اما برگ های کاهو درغلظت های بالاتر تیره تر گشته اند . . مقدار تجمع کادمیوم در گیاهانی که در خاک شنی لوم کاشته شده اند بیشتر از کادمیوم گیاهانی است که در خاک رسی لوم کشت شده بودند . در خاک رسی لوم به دلیل داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر تا حدی از جذب کادمیوم خاک به وسیله گیاه جلوگیری شده است .