سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین گروه زیست شناسی
مه لقا قربانلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه زیست شناسی
احمد مجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه زیست شناسی
مرجان عرب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین گروه زیست شناسی,

چکیده:

گیاه رودودندرون یا کوزیمانوم (Rhododendron yakusimanum L. ) از تیره ار یکاسه از جمله گیاهان زینتی است که در دنیا به روش سنتی قلمه زدن ساقه های برگدار زیاد می شود. متاسفانه این روش به طور کامل موفقیت آمیز نیست و تلفات قلمه ها بالاست . همچنین در این روش امکان گسترش گیاهان آلوده فراهم می شود. آلودگی سطحی نمونه ها با استفاده از ا لکل ٧٠ % و هیپوکلریت سدیم ٢%، به ترتیب با زمان های ٢٠ ثانیه و ١٥ دقیقه برطرف گردید. قطعات سترون شده به منظور کالزایی به محیط Anderson (1978-1980) حاوی غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد ۲,۴-D و ۲ip کشت شدند که بیشترین حجم کالوس در غلظت (۵mg/lit) 2ip و (۰/۵mg/lit)2,4-D در روشنایی بدست آمد . به منظور اندامزایی کال های حاصله به محیط های طراحی شده با هورمونهای IAA و ۲ip در غلظت های مختلف انتقال داده شدند. که بهترین محیط برای اندام زایی اندام های هوایی در غلظت (۵mg/lit)2ip و (۰/۵mg/lit)IAA مشاهده گردید . ریشه زایی شاخه های طویل شده در محیط های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که ریشه زایی تنها در محیط خارج شیشه در بستر پرلیت صورت پذیرفت.