سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرامرز معطر – دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
فریده عتابی – دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
مهرداد کارشناس – شرکت مهندسی مشاور پترونیرو انرژی
فائزه آیت – دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی پراکنش و توزیع گازهای آلاینده هوا در منطقه ویژه اقتصادی – انرژِی پارس جنوبی حاصل از پالایشگاه گازی فازهای ۴ و ۵ می پردازد تا با محاسبه غلظت گازهای آلاینـده SO2 و درسطح زمین منطقه و مقایسه آن با استانداردهای کیفیت هوا به پیش بینی آثار بهداشتی احتمالی این گازها بر NOxCAP88و CREAM سلامت مردم مبادرت شود . مدلسازی انتشار گازها با استفاده از دو مدل کامپیوتری ریاضی ( که با توجه به قابلیت ها و محدودیتهای مدلها به ترتیب در شرایط اینورژن و شرایط میانگین جوی اجرا شده اند ) و با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی نرمال پالایشگاه انجام شده است . چراکه با توجه به موقتی بودن فاز ساختمانی و فاز راه اندازی و نوع آلاینده ها که عمدنا ذرات می باشند، می توان تا حدودی از اثرات بهداشتی آلاینده های هوا در فاز ساختمانی چشم پوشی کرد . پس از اجرای مدلها و مقایسه نتایج بدست آمده برای غلظت گاز NOx و استانداردهای کیفیت هوا می توان غلظتهای بدست آمده را تا حدودی قابل قبول توصیف کرد . اما نتایج مدلسازی نشان می دهنـد که در فاز عملیاتی غلظت گاز SO2 در بعضی نقاط و در شرایط وارونگی هوا استانداردهای کیفیت هـوا را چـه در سطح ملی و چه بین المللی حتی با در نظر گرفتن فعالیت تنها یک پالایشگاه گازی و تنها در شرایط عملیـاتی نرمـال که پراکنش آلاینده ها در حداقل میزان ممکن است ،پشت سر می گذارد . بنابراین وقوع اثرات منفی بهداشتی از قبیـل آسیب به سیستم تنفسی ، قلب و ششها و تشدید بیماریهای تنفسی مزمن مانند برونـشیت ناشـی از ایـن گـاز دور از انتظار نخواهد بود .