سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد خزایی – دانشجوی کارشناسی
نظام میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت علوم پزشکی ت

چکیده:

جذب سطحی در مبحث کنترل آلودگی هوا جهت حذف VOCs در غلظتهای کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. این روش هم برای کاهش VOCs تا رسیدن به غلظتی معین و هم به منظور بازیافت آنها قابل استفاده است. جذب سطحی پدیده ای است که مولکولهای گاز حین عبور از بستری متخلخل یا متشکل از ذرات جامد توسط نیروهای فعال سطحی متوقف می شوند، این نیروها ضعیفتر از پیوندهای شیمیایی هستند و کمتر بصورت اختصاصی عمل می کنند. ظرفیت جذب سطحی یک جاذب معین با افزایش مشخصاتی ازگاز آلاینده مثل غلظت، وزن مولکولی ، قابلیت نفوذ، قطبی بودن مولکوها و ازدیاد نقطه جوش، افزایش می یابد. بیشتر گازهای جذب شده قابلیت حذف از سطح جاذبها را با استفاده از حرارت بالادارند، معمولا ۳ تا ۵ درصد گازهای آلی جذب شده بر بستر کربن فعال تازه (virgin) ایجاد پیوندهای شیمیایی می کنند یا جذب فیزیکی منافذ بسیار ریز می شوند. انواع جاذبهای متداول عبارتند از : بسترهای ثابت قابل احیاء ، canisters، بسترهای متحرکف بسترهای شناور، نوع کیسه ای با خاصیت کروماتوگرافی، در این مقاله سعی بر آناست که عملکرد و خوصصیات بسترهای ثابت قابل احیاء و محفظه های قابل تعویض (canisters به تفضیل مورد بررسی قرار گیرد.