سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا درویشی – سازمان حفاظت محیط زیست- مرکز تحقیقات زیست محیطی، دفتر بررسی آلودگی هوا

چکیده:

ترکیبات اکسیژنه به منظور کاهش مواد آلاینده هوا به بنزین اضافه می شوند. از آنجایی که این مواد سبب تغییر در ترکیب مواد متصاعده از اگزوز اتومبیل ها می شوند. اثرات بهداشتی متفاوتی را نسبت به زمانی که از بنزین معمولی استفاده می شود از خود نشان می دهند. MTBE به دلیل ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاص خود بر دیگر ترکیبات اکسیژن دار ترجیح داده شده و به صورت گسترده ای در امریکا و متعاقب آن در کشورهای اروپایی و کانادا به کار رفته و هم اکنون نیز در کشور ایران استفاده می شود. اخیراً در بسیاری از مجالس و محافل اجرایی و گزارشات رسانه های جمعی نگرانی هایی در باره سرطانزا بودن ترکیب افزودنی MTBE ابراز می گردد. بر اساس تحقیقات کتابخانه ای و حستجو در سایت های مختلف اینترنتی تاثیر مثبت MTBE بر عملکرد موتور وسائل نقلیه و نیز منافع حاصل از کاهش مواد متصاعده به خوبی مستند گردیده و اثرات بهداشتی و زیست محیطی مربوط به استفاده از آن در بنزین بطور جامع، بر اساس نظرات EPA، سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. منافع بهداشتی که در نتیجه استفاده از MTBE در بنزین حاصل می شود از خطات ناشی از وجود احتمالی آن در آب های زیرزمینی بیشتر و مهمتر می باشد و در نتیجه بهبود کیفیت هوا منافع بهداشتی بسیاری را در دراز مدت برای کلیه آحاد جامع ایجاد خواهد کرد.