سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی طهماسبی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک، مهندسی سیستمها

چکیده:

تکنولوژی بهبود انتقال حرارت کاربردهای موثری در حل مشکلات انتقال حرارت سیستمهای تبادل حرارتی از خود نشان داده است. یکی ازمهمترین بخشهایی که از این تکنولوژی می توان بهره برد، طراحی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای در صنایع شیمیایی است که در انها افزایش سطح انتقال حرارت، افزایش انتقال حرارت و یا کاهش رسوب گرفتگی مورد نیاز می باشد. یکی از انواع مبدلهای پوسته و لوله ای مورد استفاده در این صنایع، جوش اورهای ترموسیفونی عمودی می باشد. از مشکلات مهم عملکردی این تجهیزات وجود ناحیه مایع متراکم (subcool zone) در ورودی لوله های آنها می باشد که بسته به شرایط عملیات و نوع سیال درصد قابل توجهی از طول لوله را در بر می گیرد، که این امر البته خودسبب کاهش ضریب انتقالحرارت متوسط لوله می گردد، از طرفیدر بسیاری ازموارد وجود رسوبگذاری نیز در این منطقه مشاهده می گردد. دراین مقاله ، عملکرد حرارتی و هیدرولیکی وسایل افزاینده انتقال حرارت در ناحیه تکفازی جوش آورهای ترموسیفون عمودی و تاثیر استفاده از انواع مختلف این وسایل در کاهش طول این ناحیه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.ا ین مقایسه ها برای دو جریان آرام و آشفته نتایج موثر و روشنی را از بکارگیری این تکنولوژی آشکار می سازد.