سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدابراهیم فولادوند – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
ساناز چابکی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
میرفائز میری – گروه فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
مجتبی صالحی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

اثرات بی نظمی فضایی را روی ویژگیهای ترابردی فرایند کاتوره ای طرد ساده ی یک سویه در یک بعد مورد مطالعه قرار گرفته است . در این مدل، ذرات یک گشت کاتوره ای یک سویه روی زنجیر باز انجام می دهند . نتایج هم از روش حل عددی معادلات میدان میانگین و نیز به روش شبیه سازی بدست آمده اند . میانگین جریان عبوری از دستگاه و چگالی آن را بر حسب نرخهای ورود و خروج ذره به دستگاه محاسبه کردیم که با کمک آن ها می توان حالت عملکرد بهینه دستگاه را بدست آورد . مطابق نتایج ، بی نظمی اثرات غیر بدیهی روی نمودار فاز مدل می گذارد . این اثرات ورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند .