سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام دهدار – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
امیراصلان حسین زاده –
داود حسن پناه –

چکیده:

این تحقیق برای تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و برداشت جهت حصول حداکثر عملکرد در منطقه اردبیل روی دو رقم سیب زمینی آگریا و کایزر انجام شد.جهت اجرای ازمایش از طرح آماری کرتهای دو بار خرد شده ) اسپلیت- اسپلیت پبلت ) در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به مدت دو سال ( ۱۳۸۲-۱۳۸۱) انجام شد.کرتهای اصلی دو رقم سیب زمینی ، کرت فرعی تاریخهای کاشت و کرت فرعی تاریخهای برداشت بود. تجزیه مرکب برای صفات مورد مطالعه نشان دادکه اثرات رقم ، تاریخهای کاشت و برداشت روی عملکرد غده‌ها ، متوسط تعداد غده بوته‌ها ، متوسط وزن غده‌ها ( گرم ) و متوسط تعداد ساقه اصلی در سطح ۱% معنی دار بودند. رقم آگریا با متوسط عملکرد۳۵۸۳۵/۶ تن در هکتار در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و تاریخ براشت ۱۴ مهر در سطح بالاتری قرار گرفت.