سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رادمهر – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
غلامعباس لفعلی آینه – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
رضا مامقانی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل ژنوتیپ های دیر رس متوسط رس و زودرس گندم نسبت به تاریخ کاشت این طرح تحقیقاتی از سال زراعی ۷۸-۱۳۷۷ به مدت سه سال در ایتسگاه تحقیقات کشورزی اهواز اجزا گردید این تحقیق بصورت آزمایش کرت ههای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.