سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی قاسم – محقق و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی,
جعفر مسعود سینکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مجید امینی دهقی – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد,
نبی اله نعمتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

پنبه یکی از مهم ترین محصولات کیفی در دنیا می باشد که از لحاظ تولید دارای رتبه نخست می باشد تاریخ کاشت این گیاه نیز یکی از عوامل مهم تعیین کننده برداشت حد اکثر در این گیاه می باشد این پژوهش در مؤسسه تحقیقاتی ورامین واقع در ٣٠ کیلومتری جنوب شرقی تهران در سال ١٣٧٩ اجرا شده طرح آزمایشی بکار برده در این پژوهش طرح آماری اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار [(فاکتور A در ٣ سطح ، رقم ورامین ، رقم سیندوز ، رقم ۳/۲-۸/۸) و (فاکتور B در ٤ سطح تاریخ های کاشت ۱/۲۵، ۲/۱۰، ۲/۲۵، ۳/۱۰) ] در چهار تکرار می باشد . صفات اندازه گیری شده در این پژوهش عبارتند از عمل کرد، تعداد غوزه در بوته، درصد زودرسی ، وزن تک غوزه ، تعداد غوزه در هر میانگره ، درصد نگهداری غوزه . نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که رقم سیندوز دارای بیشترین عملکرد، بیشترین درصد زودرسی و بیشترین تعداد غوزه در بوته در تاریخ کاشت مناسب و رقم ۳۱۲-۸۱۸ دارای بالاترین تعداد غوزه در هر میانگره می باشد. رقم ورامین نیز دارای بالاترین درصد نگهداری غوزه بود و از نظر وزن تک غوزه تفاوتی بین ارقام دیده نشد . تجزیه و تحلیل نتایج آماری ، رسم جداول و شکلها با نرم افزارهای کامپیوتری Mstatc و Harvard Graphics و Excel صورت گرفته است.