سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل بیضایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور دستیابی به تعیین بهترین زمان کشت و مناسبترین میزان بذر در واحد سطح برای کشت جو رقم ساکوئی در استان مرکزی این تحقیق به منظور تعیین بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد جوماکوی در یک سطح آماری کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار درا ارک و به مدت دو سال انجام گردید.