سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا افشارمنش – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و بم

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسبترین رقم یا ارقام سازگار کلزا در منطقه جیرفت و همچنین تاریخ کاشت مناسب که گیاه کلزا بتواند درطول دوره رشد از عوامل مساعد محیطی استفاده نماید تحقیقی در سال زراعی ۷۹-۷۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی اجرا شد. آزمایش فوق با استفاده از کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت.