سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید خسرو دانایی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اصفهان
غلامعباس لطفعلی آینه – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

برای اجرای این آزمایش از طرح آماری کرت های دوبار خرد شده با ۳ تکرار استفاده گردید. عامل اصلی شامل رقم در دو سطح به نام های ۶ و ۱۳ سراسری در کرت های اصلی ارزیابی شدند. عامل فرعی شامل تاریخ کاشت در ۵ سطح از ۱۵ آبان ماه به فاصله ۱۵ روز در کرت های فرعی بررسی گردیند. در کرت های فرعی فرعی نیز مقادیر متفاوت بذر در ۵ سطح شامل ۰ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ دانه در متر مربع با توجه به نزن هزاردانه ارقام مورد بررسی قرار گرفت.