سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حبیب فاطمی نقده – دانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات محلول پاشی با نیتروژن و بر در مرحله زایشی سویا و در دو تاریخ کاشت مختلف روی میزان روغن و پروتئین دانه ها می باشد مقادیر مورد استفاده از نیتروژ«، ۰، ۳۴ و ۷۴ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و در مورد بر ۰ و ۱/۱۲ و ۲/۲۴ کیلوگرم در هکتار بود. بذور سویا در تاریخ های ۰ اردیبهشت ماه و ۷ خرداده ماه کاشت شدند.