سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حبیب فاطمی نقده – دانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات تاریخ کاشت و محلول پاشی با نیتروژن و بر در مرحله زایشی بر روی خصوصیات کمی سویا بوده و در زمین های دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. مقادیر مورد استفاده از نیتروژن ۰ و ۳۴ و ۴۷ کیلوگرم در هکتار و در مورد بر ۰ و ۱/۱۲ و ۲/۲۴ کیلوگرم در هکتار بود. بذور سویا در ۲ تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه و ۷ خرداد ماه اشت شدند.