سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عجم نوروزی –

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات فاکتوریل تاریخ کاشت میزان ازت و میزان فسفر بر روی عملکرد و اجزا عملکرد و درصد روغن تولید دانه کلزا بود که در یک خاک سیلتی لوم در محل مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال زراعی ۷۹-۷۷ انجام گرفت.