سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود افیونی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
اکبر قندی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مهرداد محلوجی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

آزمایشات به زراعی بر روی ارقام جدید گندم در تعیین نیازهای مختلف این ارقام وثر است و نقش و اهمیت عملیات به زراعی مناسب از انتخاب رقم مناسب کمتر نیست. انتخاب تاریخ کاشتو میزان بذر مطلوب برای ارقام گند ممی تواند به ظهور پتانسیل عملکرد ارقام در شرایط آب و هوایی مورد نظر کمک نماید.