سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد پناهنده – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
نیلوفر عابدین زاده – کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
علیرضا پنداشته – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
فریبرز جمالزاد – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

نظام اکولوژی ، نظامی فراگیر و به هم پیوسته می باشد و اقدامات انسانی نیز ترکیبی از فعالیتهای بزرگ ، کوچک و تکراری می باشند. آنچه مسلم است که هر تصمیم و اقدام انسان بر محیط زیست اثر می گذارد و دیگر انکه ، فعالیتهای انسانی ، چه خرد و چه کلان در بستر نظام اکولوژی مجتمع می گردند و چه بسا فعالیتهای خرد انسان بعلت فراوانی ، تکرار و توزیع گسترده و تجمع آنها در محیط زیست نقش تعیین کننده ای داشته باشد. صنایع فولاد (ذئب و نورد) در کنار قابلیت ایجاد نشانزدهای محیط زیست با اهمیت بصورت انفرادی ، ئر صورتیکه در یک واحد فضایی و یا منطقه ای مشترک مجتمع گردند، بطور بدیهی دارای نشانزدهای محیط زیستی با اهمیت تری خواهند بود که این موضوع ضرورت اجتناب از رویکردهای مبتنی بر اتفاق و اتخاذ نوعی نظام برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی و به ویژه پیش بینی نشانزدهای محیط زیستی آنها را برجسته می نماید . در یان مقاله ضمن تشریح نتایج مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی چهار واحد صنعت فولاد در استان گیلان توسط پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی موضوع فوق به بحث کشیده می شود. همچنین بدلیل اهمیت مرحله بهرهبرداری در این مقاله نتایج حاصل از ارزیابی محیط زیست پروژه د رمرحله بهره برداری ارائه می گردد.