سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن کریمی – کارشناس ازن سنجی ، اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

امروزه آلودگی هوا یکی از بزرگترین بحرانهای جدی برای ساکنان شهرهای بزرگ و آلوده محسوب می شود و دامنه اثرات ناخوشایند آن بسیار گسترده است، بطوریکه علاوه بر ایجاد مخاطره در سلامتی انسان، گیاهان و محیط زیست، باعث تخریب و دگرگونیهای نامطلوب در مواد و مصالح پیرامون زندگی انسان شده است.
گاز ازن یکی از مهمترین آلاینده های هوا محسوب می شود بطوریکه در کنار دیگر گازهای آلاینده از قبیل مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید ازت و ذرات معلق ، به عنوان شاخص کیفیت آلودگی هوا قرار گرفته است. این گاز به واسطه فعالیت شیمیایی زیاد و اکسید کنندگی بالا، می تواند بامواد مختلف ازجمله مواد آلی واکنش داده و باعث تغییر ساختمان شیمیایی در این گونه مواد گردد. قیر و آسفالت نیز از جمله مواد آلی هستند که تحت تاثیر فرسایش گاز ازن موجود در هوا قرار گرفته و دچار تخریب و کاهش طول عمر می گردند. در این مقاله به تفضیل درباره اثرات تخریب کنندگی گاز ازن سطحی بر روی آسفالت خیابانها و معابر پرداخته شده است.