سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید عقیقی – عضو هیات علمی (دانشگاه بوعلی سینا) دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده مهندسی
عباس عباسی – عضو هیات علمی (دانشگاه امیرکبیر) دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده مهندسی م

چکیده:

در این مقاله حالت گذرای (ناپایدار) جریان جابجایی آزاد حول دو نقطه سکون مجاور بررسی شده است. در ابتدا رشد لایه مرزی در مجاورت هر یک ازنقاط سکون به صورت مجزا بررسی می شود. اما بدلیل نزدیکی این دو نقطه پس از طی زمانی خاص لایه های مرزی آنها با هم رسیده و با یکدیگر ترکیب می شوند از این میان به بعد باید معادلات حاکم بر جران برای هر دو نقطه سکون با یکدیگر و بهصورت همزمان حل شوند و تاثیر پذیری شرایط رشد هر یک از لایه های مرزی از دیگری در حل معادلات در نظر گرفته شوند. معادلات حاکم بر جریان معادلات ناویر استوک بوده که به صورت سه بعدی با استفاده از روشهای خاص عددی مورد تحلیل قرارگرفته است. با توجه به ماهیت رفتار جریان در این نقاط خصوصا پس از تداخل لایه های مرزی حل عددی معادلات با مشکل واگرایی شدید روبرو می باشد و تحلیل آنها نیاز به بهره گیری از تکنیک های خاص عددی دارد. چگونگی تغییرات دما و جریان در این فرایند در زمانهای مختلف بررسی و ارایه شده است.