سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید دیری – کارشناس ارشد عمران،آب دانشگاه صنعتی شریف
میرمصدق جمالی – دانشیار دانشکده عمران – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از عوامل موثر روی تخلیه گزینشی، لایه بندی، دبی جریان خروجی، عوارض توپوگرافی بستر و ارتفاع دریچه ها می باشد . عامل ایجاد این پدیده موج هایی ستونی به نام موج های برشی هستند که با حرکت از خروجی به طرف بالادست مخزن باعث تغییر شکل منحنی های سرعت شده و تغییرات ایجاد شده در منحنی های سرعت، آب لایه بندی شده در درون مخزن را به سمت تخلیه گزینشی هدایت می کند . در این تحقیق، با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی به عرض ۳۰ سانتیمتر و طول ۴/۵ متر ( در انتهای آن خروجی نواری با قابلیت قرارگیری در ارتفاع های مختلف ) ، میدان سرعت و تغییرات آن بر اثر وجود تنگ شدگی و ترازآبگیری مخزن در حالت لایه بندی خطی بررسی می گردد . نتایج نشان می دهد که برای میزان تنگ شدگی و عددفرود ثابت، با افزایش ارتفاع تراز آبگیری ضخامت لایه گزینشی افزایش می یابد .