سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم زارع – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور تهران
فرخ زارع – گروه فیزیک دانشگاه قم

چکیده:

در این مقاله با تعریف ضریب ترموالکتریکی سیبک فلزات، این ضریب را با درنظر گرفتن تئوری الکترون آزاد و همچنین با احتساب ارتعاشات شبکه ای وبرهم کنش الکترونها با یونها بدست آورده ومقادیر عددی را با کارهای آزمایشگاهی مشابه، مقایسه نموده ایم و خواهیم دید که در توافق خوبی هستند.