سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکترمحمدتقی ایمان – دانشیار دانشگاه شیراز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
شاهرخ آزرم – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

چکیده:

وجود تعارض در هر سازمان با توجه به مشکلات عدیده ای که در انجام کار و وظایف کارکنان وجود دارد اجتناب ناپذیر است. تعارض را می توان از جنبه های مختلف، از جمله علل ایجاد تعارض ، عواقب و پیامدههای ناشی از آن و … مورد بررسی قرار داد. در این مقاله بررسی اثرات تعارضات سازمانی و عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر عملکرد کارکنان مدیریت برق کازرون به عنوان نمونه ای جامع از کارکنان مدیریت برق کازرون به عنوان نمونه ای جامع از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس مدنظر قرار گرفته است. شناسایی اثرات مختلف تعارض نقش شامل: تعارض نقش، شخص، تعارض زمان، منابع و توانایی های شخص با الزامات نقش، تعارض میان نقشهای گوناگون و تعارض میان خط مشی های ناهماهنگ و همچنین رابطه بین عواملی از قبیل سین تجربه، گروه شغلی، میزان درآمد ماهیانه، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان و … بر عملکرد کارکنان مورد نظر می باشد.