سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن محمودزاده – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

مشکل سرمای دیررس بهاره و دماهای پایین در زمستان در تاکستانها و خسارات ناشی از آن از جمله معضلات کشت انگور در اکثر مناطق انگور خیز کشور می باشد. در صورتیکه بتوان طول دوره رکود (خواب) را در تاکها افزایش داد می توان مشکل سرمای دیررس بهارع را در تاکستانها حل نمود. متاسفانه در خصوص راهکارهای عملی افزایش دوره رکورد در تاکها و مصرف بهینه کودها خصوصا پتاسیم جهت کاهش خسارت سرما در ایران کمتر مطالعه شده و بررسیهای محدود به مطالعاتی است که در سایر کشورها انجام شده است بطوریکه در کشورهایی مانند استرالیا، ایتالیاو بلغارستان محققانی در این زمینه کارهایی انجام داده اند (۱، ۲، ۳). تغذیه بهینه تاکستانها با کودهای حاوی پتاسیم منجر به کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی جوانه ها و شاخه های یکساله بوته انگور شده است (۴).