سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود کاظم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه ص
سولماز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه ص
رضا مکنون – عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اقلیم حالت پایداری از پیشامدهای شبه متناوب آب و هوایی و وضعیت زیستگاهی یک منطقه است که توسط پارامترهای دما، رطوبت، بارش و پوشش گیاهی سنجیده می‌شود. یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر تخصیص منابع آبی در هر منطقه، وضعیت اقلیمی آن منطقه می‌باشد. با توجه به ایجاد تغییرات اقلیمی و روند گرمایش جهانی پیش‌بینی می‌شود که در هر دو بخش عرضه و تقاضا در بحث تخصیص منابع آب، تغییراتی ایجاد گردد. در این تحقیق با استفاده از خروجی‌های هیدرولوژیکی حوضه، که بر اساس مدل‌های تغییر اقلیم استخراج شده‌اند و روش معادلات پایه بیلان آب توسط نرم‌افزار WEAP اقدام به مدل‌سازی حوضه و تخصیص بهینه آب به نقاط نیاز شده است. در ادامه با مطالعه موردی حوضه آبریز زنجانرود، تغییراتی در نحوه تخصیص بهینه آب بر اساس سناریوهای مختلف اقلیمی حاصل شد. این نتایج نشانگر لزوم انجام تحقیقات گسترده در سایر حوضه‌های آبریز کشور به منظور مدیریت بهینه منابع آبی در شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی می‌باشد.