سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعی غفاری – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه
اچ اف کوک – امپریال کاخ در وای دانشگاه لندن انلگستان
اچ سی لی – امپریال کاخ در وای دانشگاه لندن

چکیده:

علیرغم پیشرفت های زیاد در تکنولوژی و تولید ارقام جدید هنوز آب و هوا و اقلیم بعنوان یک عامل مهم و غیر قابل کنترل اثر تعیین کننده ای در راعت از مراحل تهیه بستر بذر تا برداشت محصول دارد. امروزه پیش بینی اینکه تغییر اقلیم تولید محصول را تحت تاثیر قرار خواهد داد از بدیهات است ولی در میزان و جهت این تغییرات هنوز یک تفاهم کلی وجود نداشته و نیازمند کسب اطلاعات بیشتر در سطوح ملی و محلی دارد.