سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعل غفاری – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
اچ اف کوک – امیر یال کالج در وای دانشگاه لندن
اچ سی لی – امپریال کالج در وای دانشگاه لندن انلگستان

چکیده:

علیرغم پیشرفت های زیاد در تکنولوژی و تولید ارقام جدید هنوز آب و هوا و اقلیم بعنوان یک عامل مهم و غیر قابل کنترل اثر تعیین کننده ای در راعت از مراحل تهیه بستر بذر تا برداشت محصول دارد. امروزه پیش بینی اینکه تغییر اقلیم تولید محصول را تحت تاثیر قرار خواهد داد از بدیهیات است ولی در میزان و جهت این تغییرات هنوز یک تفاهم کلی وجود نداشته و نیازمند کسب اطلاعات بیشتر در سطوح ملی و محلی دارد. مدل های گیاهی ابزار مناسبی برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم در تولید محصول می باشند.