سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود شهریاری – کارشناس ارشد مکانیک /مرکز تحقیقات مهندسی جهاد
فرامرز جوانرودی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
حسن فروغی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

هزینه های ساخت و تولید پره های توربین بستگی زیادی به تلرانس های ابعادی و کیفیت سطح دارد. عملکرد خوب یک توربین با توجه به زبری سطح و تلرانس های ابعادی پره ی آن مشخص می گردد. از این رو بهینه کردن هزینه تولید با شناخت اثرات زبری سطح و تلرانس های ابعادی بر روی عملکرد پره ی توربین امکان پذیر است. به طور کلی عواملی نظیر روش ساخت، مواد اولیه ، هندسه پره، نحوه اتصال به دیسک ، کیفیت سطوح و تلرانس ها در قیمت ساخت پره موثر می باشد که در این بحث به تاثیر کیفیت سطوح و تلرانس ها بر روی عملکرد و پارامتر های اصلی توربین پرداخته میشود. انحرافات ابعادی نیز معمولا اجتناب نا پذیر هستند به عنوان مثال در پره هایی که بروش ماشینکاری ساخته میشوند در اثر سایش ابزار برش در حین فرز کاری، در پره های فورج شده در اثر انحراف در قالب و در پره های ریختگی در اثر انجماد غیر قابل کنترل از نظر ابعادی ، انحراف به وجود می آید که مطالبی در این ارتباط ارائه خواهد شد.