سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن موسوی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی درست قول – کارشناس ارشد

چکیده:

مدل هایی که به بررسی ارتعاشات چرخ و ریل می پردازند عموما مدل هایی خطی می باشند. اما در واقع فنریت محل برخورد چرخ و ریل با توجه به هندسه نقطه برخورد رفتاری غیرخطی از خود نشان می دهد. این رفتار غیرخطی را معمولا با توجه به بار استاتیکی چرخ به صورت خطی تقریب می زنند. اما مسلما در آسیب ها و نقص های بزرگ این تقریب خطی نمی تواند جواب قابل قبولی ارائه دهد و لازم می باشد که معادلات به صورت غیر خطی و در حوزه زمان مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله با استفاده از مدل های دینامیکی ساده چرخ و ریل اثرات رفتار غیرخطی چرخ و ریل در حوزه زمان مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه ای میان حل خطی موجود در مقالات معتبر و حل غیر خطی انجام شده و محدوده استفاده از حل خطی به جای حل غیر خطی در زبری هایی با اندازه های مختلف و تحت بارگذاری های متفاوت با دقت قابل قبولی تعیین شده است.