سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علیرضا ولد آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
داریوش مظاهری – دانشگاه تهران
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در بیشتر موارد تنش به عنوان تغییر و دور شدن از شرایطمطلوب در نظر گرفته می شود اثر تنش آب بر عملرکد چند جانبه است و تن شدید و کوتاه مدت در طول دوره رشد رویشی ممکن است اثری بر روی عملکرد نداشته ولی تنش خفیف و طولانی مدت ممکن است باعث کاهش شدید عملکرد شود.