سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا سبحانی – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
سودابه عین افشار – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم بر روی برخی از خصوصیات کیفی سیب زمینی از روش آبیاری تنش در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان استفاده شد. در این آزمایش از طرح آماری اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد.