سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید کریم حسینی – ایستگاه تحقیقات کشاوززی گچساران

چکیده:

تنش گرمای آخر دوره رشد از عوامل محدود کننده رشد و نمو و عملکرد گندم در شرایط دیم گرمسیری کشور می باشد از اینرو ارزیابی ژنوتیپ های جدید گندم به منظور بررسی مقاومت آنها در برابر تنش گرما امری ضروری است. در بررسی حاضر که در سال زراعی ۸۰-۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران ور در قالبطرح اسپلیت پلات با ۳ تکرار و در ۲ تاریخ اشت به موقع و دیر هنگام انجام گردید.