سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سوری – گروه مدل سازی و تلفیق، دفتر برنامه ریزی انرژی معاونت امور انرژی وز
محسن بختیار – گروه مدل سازی و تلفیق، دفتر برنامه ریزی انرژی معاونت امور انرژی وز

چکیده:

در این مقاله اثرات مستقم و غیر مستقیم افزایش قیمت انزژی مورد بررسی قرار می گیرد . بدین منظور از جداول داده ـ ستاده به ویژه جدول سال ۱۳۷۳ استفاده شده است . نتابج بدست آمده بیانگر این است که اگر قیمت انواع انرژی را به سطح قیمت های تمام شده برسانیم ( بطور متوسط بیانگر ۲۷۶ درصد افزایش در قیمت انرژی می باشد ) باعث می شود که متوسط قیم ها حدود ۵۶ درصد
افزایش یابد . در این میان اثرات قیمت گازوئیل بیش از بقیه انواع انرژی است، که دلیل اصلی آن این است که گازوئیل بطور عمده به عنوان کالاهای واسطه ای توسط بخش های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد و هم چنین در تولید کالاهایی بکار می رود که تحت عنوان کالاهای واسطه ای می باشند .