سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک بحرینی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
کریم باقرزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد اصفا – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

گیاه سرخارگل از جمله پر مصرف ترین گیاهان داروئی جهان در تولید داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی بدن می باشد. این گیاه بومی ایران نبوده و به دلیل وجود خواب بذر , درصد جوانه زنی و سبز شدن آن به ویژه در مزرعه پایین می باشد، بنابراین نیاز بود تا در این زمینه مطالعه ای صورت گیرد. در این تحقیق اثرات ٦ تیمار جوانه زنی به همراه شاهد جمعًا در ١٨ سطح مختلف در یک طرح کامل تصادفی با ٣ تکرار بررسی گردید . این تیمارها عبارت بودند از : شاهد، استراتیفیکاسیون، سرمادهی مرطوب ،(Moist Chilling)، وایتکس، نیترات پتاسیم، تیوره و اسیدجیبرلیک (GA3). بیش ترین درصد جوانه زنی در تیمار های سرمادهی مرطوب به مدت ٣ هفته در درجه حرارت ٥ درجه سانتیگراد تحت شرایط روشنایی و تار یکی به ترتیب به میزان ۸۶ و ۸۵/۳۲ درصد بود.