سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رستم مرادیان – دانشگاه رازی
یاور محمدی –

چکیده:

در این کار ما بر پایه ی مدل تنگ بست قوی اثر جذب مولکولهای گاز دو اتمی ( به فرم کلی ) x2 را بر خواص الکتریکی نانو لوله های کربنی تک لایه بررسی می کنیم وهمانگونه که در کارهای تجربی انجام شده در مورد جذب گاز o2 گزارش شده است نشان می دهیم که به ازای بعضی مقادیر ویژه ی اختلاف انتگرالهای پرش و انریژیهای مکانهای شبکه ، ترازهای حا لتهای مقید مولکول جذب شده در ناحیه ی گاف انرژی قرار می گیرد در حا لیکه به ازای بعضی مقادیر دیگر اثر جذب گاز ضعیف است که این نتیجه مشابه با آنچه است که در مورد جذب گاز N2 گزارش شده است