سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
روزبه ریاضی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن رحیمیان – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی اثرات یک میدان نوسانی بر انتقال حرارت ، جرم و احتراق یک قطره کروی شکل و پاسخ جبهه شعله احتراقی قطره به این میدان جریان مورد نظر است . برای این منظور ازحل عددی دقیق نسبت به زمان معادلات بقاء جرم ، ممنتوم ، انرژی و اجزا، شیمیایی به همراه مدل سینتیکی شعله منجمد نازک بورک وشومان ١ ، برای جریان در محدوده عدد ماخ پایین با فرض تقارن محوری حول یک قطره کروی شکل استفاده می شود . روش حل ضمنی و دو مرحله ای است . در مرحله اول با حل معادل ه ممنتوم سرعت در تمام نقاط پیشبینی شده و در مرحله دوم، با استفاده از سرعتهای پیشبینی شده، مقادیر سرعت وفشار تصحیح می گردند . نتایج نشان میدهند که در اغلب فرکانسها توزیع دما و بطور کلی رفتار جبهه شعله، در یک میدان نوسانی ، کاملا هماهنگ با نوسانات جریان تغییر می کند . اما با نزدیک شدن فرکانس تحریک میدان نوسانی به فرکانسهای مربوط به مقیاسهای زمانی نفوذ حرارت و جرم ، رفتار پاسخ شعله به نوسانات جریان از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند
ودر یک حالت تشدید به سمت ناپایداری می رود .