سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید حقانی – دانشجوی کارشناسی ارشداقتصاد محیط زیست دانشگاه تهران
جلال دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشداقتصاد محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

جهانی شدن اقتصاد به نظر می رسد با رشد فزاینده‌ ای همراه شده است وکم‌کم رشداقتصادی‌جهان را به همراه خواهد داشت.این مرحله از جهانی شدن همراه با یک سری از مخالفان‌وموافقان شده است به گونه ای که طرفداران جهانی شدن به رشد اقتصادی فکر می‌کند و گروه مخالفان نیز که در قالبطرفداران محیط زیست قرار گرفته‌اند معتقداند که جهانی شدن با از بین رفتن محیط زیست همراه خواهد شد . که این مخالفان در قالب نیروهای مثبتی خواهد بود که نهایتاَ باعث خواهند شد که محیط زیست بهبود پیدا کند واغلب متوسل به تجزیه وتحلیل های منحنی‌کوزنتس زیست محیطی می شوند تا توجیه کنند جهانی شدن با زوال محیط زیست همراه خواهد شد . پس با توجه به این دیدگاه می توان جهانی شدن را به عنوان یک فاکتور مهم در مدیریت محیط زیست دنیای امروز به حساب آورد در نهایت این مقاله را با بحث کوتاهی در مورد روابط میان جهانی شدن با تخریب محیط زیست به پایان می رسانیم تا در نهایت جایگاه جهانی شدن را در مدیریت محیط زیست را بیان کنیم.