سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا داوری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد اسلا
محمدرضا سلطانی – استاد دانشکده هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
رضا رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی هوافضا، دانش

چکیده:

به منظور مطالعه نحوه پاسخ فرکانسی ضرایب نیروها و گشتاورها در نوسان یک مدل استاندارد دینامیکی در حالت پیچشی، داده‌های مربوط به آزمایش‌های مورد نظر بر روی مدل در اعداد ماخ ۴/۰، ۶/۰ و ۵/۱، فرکانس‌های ۲۵/۱، ۷۷/۲ و ۶ هرتز، دامنه‌های نوسان ۱و ۵درجه و زوایای حمله استاتیکی متفاوت گردآوری شده است. آنالیز طیف فرکانسی با تبدیل تغییرات ضرایب نیروها و گتشاورها نسبت به زمان به فضای فرکانسی توسط روش فوریه گسسته با یک کد کامپیوتری انجام شده است. نتایج بررسی‌ها نشان داده است که فرکانس نوسان جسم تنها یکی از فرکانس‌های نوسانی موجود در طیف فرکانسی خروجی‌های آیرودینامیکی بوده و پدیده‌های مختلف آیرودینامیکی مانند جدایش، وجود گردابه‌ها و… به وضوح در طیف فرکانسی نیروها و گشتاورها قابل مشاهده است. همچنین، استفاده از آنالیز طیف فرکانسی روشی جدید در سهولت تحلیل پدیده‌های آیرودینامیکی است و در بررسی تغییرات پارامترهای فوق در طراحی، امر بسیار مهمی به شمای می‌آید.