سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای هرم زگان
امید توسلی – توزیع نیروی برق هرمزگان
نیما امیرشکاری – توزیع نیروی برق هرمزگان

چکیده:

توزیع انرژی الکتریکی با کیفیت و بهره برداری بهینه از شبکه های قدرت از وظایف مهم شرکتهای برق می باشد . ساختار شعاعی، جریان زیاد خطوط، فلوی راکتیو جاری در شبکه و مقاومت الکتریکی هادیها در شبکه های فشار ضعیف توزیع از عوامل مهمی هستند که سبب کاهش کیفیت انرژی الکتریکی، افزایش تلفات و عدم بهره برداری بهینه از اینگونه شبکه ها شده است . یکی از راههای کاهش این مشکلات کنترل توان راکتیو جاری در شبکه های فشار ضعیف با نصب خازن در طول اینگونه شبکه ها می باشد .
نصب خازن در شبکه های فشار ضعیف سبب بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه می گردد که نتیجه آن بهره برداری بهینه از شبکه و بهبود کیفیت انرژی الکتریکی توزیع شده است.
در این مقاله به بررسی عملی تاثیرات خازنگذاری در شبکه های توزیع فشار ضعیف خواهیم پرداخت . طبق نتایج بدست آمده تعیین ظرفیت مناسب خازن و مکان آن در طول شبکه های فشار ضعیف می تواند تاثیرات مطلوب بر روی اینگونه شبکه ها داشته باشد .