سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا امینی – کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان
غلامرضا خاکیان دهکردی – کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی شهرکرد
مهدی صالحی سیچانی – مدیر کل اداره هواشناسی اصفهان

چکیده:

با حرکت به سمت قرن بیست و یکم ، مدیران آب بایستی سیاستهای سازنده ای را در زمینه رفع مشکلات منابع آب ناشی از آلودگی ، تغییر اقلیم ، طغیان ، بیماریهای آب و تخریب اکوسیستم آبهای تازه اعمال نمایند . در سال ۲۰۰۰ در مجاورت کوهستانهای شرق منطقه جنوب غربی آسیا خشکسالیهای شدیدی رخ داده است . اطلاعات اقلیمی حاکی از تغییر اقلیم منطقه از کوهستان به دشت می باشد بطوریکه منطقه به صورت یک بیابان در آمده است و خسارات زیادی را در برداشته است . در این تحقیق با توجه به آمار بارش در استان اصفهان و وقوع خشکسالی در این منطقه طی سال ۲۰۰۰ سعی گردید به بررسی علل و عوامل مؤثر براین پدیده پرداخته شود . هدف از اجرای این تحقیق شناخت پارامترهای اقلیمی ،هواشناسی و فیزیکی مؤثر بر وقوع خشکسالی در اصفهان جهت پیش بینی بهینه این پدیده در آینده می باشد ، تا بتوان در آینده از خسارات ناشی از آن تا حدودی کاست . روش انجام کار استفاده از نقشه های سینوپتیکی ومحاسبات دینامیکی برروی اطلاعات سطح زمین و جو بالا می باشد . نتایج حاصله نشان دادکه کلیه اطلاعات جو بالا و فاکتورهای ترمودینامیکی در این پدیده نقش داشته است . همچنین لایه های جو بویژه لایه میانی جو اهمیت بسزائی را اعمال کرده است ( لایه ۵۰۰ هکتوپاسکال ). نتایج بیانگر اثرات جهانی تغییر اقلیم و نفوذ آن بر روی کشور ایران و استان اصفهان می باشد . در نهایت با استفاده از روش باروری ابرها راهکارهای لازم جهت مدیریت این مشکل و کاهش خسارات ارائه شده است .