سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک سیدپورمند –
سیدعلی شبستری اصل –
بهرام عمواوغلی –

چکیده:

داروی مکسی لیتین یک داروی ضد آریتمی است که سالم بودن این داروی قلبی در انسان وسگ گزارش شده است ولی هیچ گونه گزارش وسند علمی درمورد کاربرد وسلامت این دارو درگربه موجود نمی باشد . به علت نبود هیچ گونه مدرک عملی درمورد دوزها ی مصرفی درگربه ازدوزها ی معمول درسگ یعنی ۴ و ۱۰ میلی گرم به ازا ی هر کیلوگرم وزن بدن در ابتدای آزمایش استفاده شده است ودرادامه تحقیق از دوزها ی افزایشی ( سمی ) بهره گرفته شد که این دوزها عبارت بودند از : ۱۵ ، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم به ازای هرکلیوگرم وزن بدن . در دوز ۲۰ میلی گرم در هر کیلوگرم علا یم تنفسی،پدال زدن، استفراغ و عدم تعادل د یده شد و در دوز ۴۰ میلی گرم در هر کیلوگرم علا یم لرزش عضلانی، بی قراری و استفراغ دیده شد . علایم عصبی و استفراغ در دوزها ی ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در هر کیلوگرم و لرزش عضلانی تنها در دوز ۴۰ میلی گرم در هر کیلوگرم دیده شد