سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی اکبر گلنشان – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، ایران
نوید دلگرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه تهران، ایران
سعید دلگرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:
با توجه به نیاز روزافزون بشر به انرژی الکتریکی از یک سو و نیز کاهش منابع انرژی فسیلی در جهان از سوی دیگر، نیاز به استفاده بهینه از منابع انرژی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این راستا یکی از مؤثرترین سیستم های تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی، نیروگاه های سیکل ترکیبی می باشند. از آنجا که بویلر بازیاب حرارت (H.R.S.G.) نقشی کلیدی در عملکرد کلی نیروگاه های سیکل ترکیبی ایفا می کند. لذا بهینه سازی پارامترهای عملکردی بویلر بازیاب یکی از مهم ترین اقدامات در جهت افزایش راندمان حرارتی سیکل ترکیبی می باشد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار MATLAB به بررسی معادلات پایستگی جرم و انرژی در اجزای مختلف بویلر بازیاب حرارت و نیز اثر رسوب زایی لوله های بویلر در کاهش ضریب کلی انتقال حرارت و کاهش راندمان بویلر بازیاب پرداخته شد و در نهایت، هزینه و میزان انرژی تلف شده در مدت یک سال کارکرد نیروگاه برآورد شده است. نتایج نشان می دهد رفتار و عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب، بستگی شدید به میزان رسوب ایجاد شده ناشی از سیال گرم و سرد بر روی سطوح لوله ها دارد، لذا با توجه به داده های نیروگاه، نگهداری و تعمیر منظم می تواند نقشی اساسی در افزایش راندمان بویلرهای بازیاب داشته و آنها را در شرایط کاری مناسب تری قرار دهد.