سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا
فرشید عسکری – کارشناس ارشد پژوهشکده شهید یزدانی سازمان هوافضا
مهدی صدیقی – کارشناس ارشد

چکیده:

بمنظور بررسی رفتار آیرودینامیکی مقطع پره توربی نها ی باد، آزمای شهای مختلفی بر روی یکی از مقاطع بکاررفته در پره توربین بادی در رینولدزهای مختلف انجام شده است. اثرات زبری بر روی توزیع فشار، ضرایب و پارامترهای آیرودینامیکی مقطع بدست آمده است. نتایج بدست آمده حاکی از اثرات نامطلوب زبری بر روی کارایی آیرودینامیکی مقطع شامل کاهش ضریب برآ و افزایش پسا در کلیه اعداد رینولدز مورد آزمای ش است. زبری باعث از بین رفتن نقطه گذار در زوایای حمله پایین و افت شدید در مقدار ضریب فشار در سطح بالایی و افزایش ناحیه جدا شده جریان در زوایای حمله بالا شده است. افزایش عدد رینولدز برخلاف انتظار تاثیری در کاهش اثرات نامطلوب زبری نداشته است. نتایج بدست آمده تشکیل حباب روی سطح بالای ایرفویل در رینولدزهای پایین را بصورت غیرمستقیم تایید می کند. بمنظور اعتبارسنجی کدهای مهندسی نتایج آزمای شها با پی شبینی این کدها مقایسه شده است.