سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرزاد هنرور – دانشجوی دوره دکتری علوم باغبانی وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا
اردلان علیزاده – دانشجوی دوره دکتری علوم باغبانی وعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا
علیرضا قصرالدشتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در سال ۱۳۸۳ آزمایشی به منظور بررسی اثرات زمان حلقه‌برداری و جهت شاخه بر خصوصیات کمی و کیفی میو ه انجیر رقم ازمیر در باغات انجیر شهرستان استهبان انجام گرفت. این آزمایش با ۲ تیمار زمان حلقه‌برداری بترتیب ۲۰ خردادماه و ۵ تیرماه در چهار جهت اصلی درختان انجیر در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرر به مورد اجرا گذاشته شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که حلقه‌برداری می‌تواند باعث افزایش کمی و کیفی میو ه درختان انجیر گردد. بیشترین میوه تشکیل شده در زمان حلقه‌برداری ۵ تیرماه بدست آمد.بالاترین طول و وزن میوه نیز در این تیمار زمانی محاسبه گردید. همچنین این زمان باعث تولید بیشترین تعداد میو ه صد یک (شاه میوه) شد. اثر جهت شاخه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه نیز در سطح ۱% معنی‌دار شد. بالاترین میزان میو ه تشکیل شده، وزن و طول میوه در سمت جنوبی و کمترین میزان آن در سمت شمالی درخت محاسبه گردید. اثر متقابل زمان حلقه‌برداری و جهت شاخه بر تعداد میوه تشکیل شده، وزن، طول و درصد میوه صد یک معنی‌دار نشد.در مجموع تیمار حلقه‌برداری در تاریخ ۵ تیرماه باعث افزایش کمیت و کیفیت میو ه انجیر رقم ازمیر گردید.